Кафедра зоології (нова)

Історія кафедри

Кафедру зоології засновано в 1972 р. Першим її завідувачем був професор І.С.Кучеров (1972-1976 рр.). Згодом, протягом 1974-1987 рр., кафедру очолював доцент В.І. Таращук. За цей час було чимало зроблено для організації матеріальної бази кафедри, її навчальної та науково-дослідної роботи, добору та підготовки викладачів.

                               

Професор Кучеров Ілля                           Доцент Таращук Володимир

Семенович – перший                               Іванович, завідувач кафедри

завідувач кафедри                                              (1976-1987 рр.)

                     (1972-1976 рр.)

З 1987 року діяльністю кафедри керує доктор біологічних наук, професор, академік Української екологічної академії наук і Академії наук вищої школи, Заслужений діяч науки і техніки України В.М. Бровдій, який  надає значної уваги пожвавленню наукової та науково-методичної роботи викладачів і студентів, модернізації навчальних лабораторій, їх поповненню новим обладнанням, підготовці наукових і науково-педагогічних кадрів.

 

Професор Бровдій Василь Михайлович,

завідувач кафедри з 1987 р.

Сьогодні на кафедрі працюють досвідчені вчені і педагоги з спеціальною вищою освітою – кандидати біологічних наук, доценти О.В. Пархоменко, Н.П. Чепурна і Т.М. Настека, кандидат педагогічних наук, доцент І.В. Лапига, кандидат сільськогосподарських наук, доцент О.Т. Лагутенко.

Науковий і навчально-методичний процес кафедри забезпечує кваліфікований допоміжний персонал з вищою освітою у складі завідувача лабораторії Р.В. Німаша, інженера Г.Я. Білінської і лаборанта  А.Г. Різник.

Сьогодні кафедра зоології є провідною серед зоологічних кафедр педагогічних вищих навчальних закладів України, на базі якої щорічно проходять стажування по 2-3 викладачі інших вищих навчальних закладів України.

Викладачі та допоміжний персонал кафедри забезпечують навчання студентів з зоології, еволюційного вчення, біогеографії, історії біології, екології тварин, філогенії тваринного світу, паразитології, інформаційних технологій в географії, біології, туризмі та екології, біологічного захисту рослин, антропології та інших дисциплін. 

Колектив кафедри

 

Нижній ряд – лаборант А.Г. Різник,

доктор біологічних наук, професор В.М. Бровдій,

інженер Г.Я. Білінська,

Верхній ряд - канд. біологічних наук, доцент О.В. Пархоменко,

канд. сільськогосподарських наук, доцент О.Т. Лагутенко,

канд. біологічних наук, доцент Н.П. Чепурна,

канд. біологічних наук Т.М. Настека;

завідувач лабораторії Р.В. Німаш,

канд. педагогічних наук І.В. Лапига.

 

Навчальний процес

 

Перелік навчальних дисциплін кафедри зоології

 1. Зоологія для спеціальностей «Біологія та практична психологія», «Біологія», «Екологія, охорона навколишнього середовища та раціональне природокористування» ОКР «бакалавр».
 2. Ентомологія для спеціальностей «Біологія та практична психологія», «Біологія» ОКР «бакалавр».
 3. Паразитологія для спеціальності «Біологія та практична психологія» ОКР «бакалавр».
 4. Етологія тварин для спеціальності «Біологія» ОКР «бакалавр».
 5. Еволюційне вчення для спеціальності «Біологія» ОКР «магістр».
 6. Філогенія хордових для магістрів спеціальності «Біологія» ОКР «магістр».
 7. Філогенія безхребетних для магістрів спеціальності «Біологія» ОКР «магістр».
 8. Антропологія для спеціальностей «Біологія та практична психологія», «Біологія» ОКР «бакалавр».
 9. Біологічний захист рослин для спеціальності «Біологія» ОКР «бакалавр».
 10. Екологія тварин для спеціальності «Біологія» ОКР «бакалавр».
 11. Історія біології для спеціальності «Біологія» ОКР «бакалавр».
 12. Основи сільського господарства для спеціальності «Біологія та практична психологія» ОКР «бакалавр».
 13. Технологія утримання тварин для спеціальності «Біологія та організація еколого-натуралістичної роботи» ОКР «бакалавр».
 14. Генетика з основами селекції для спеціальності «Біологія та практична психологія» ОКР «бакалавр».
 15. Біогеографія для спеціальностей «Біологія та практична психологія», «Географія», «Екологія, охорона навколишнього середовища та раціональне природокористування» ОКР «бакалавр».
 16. Сучасні інформаційні технології в біології для спеціальності «Біологія та практична психологія», «Біологія» ОКР «бакалавр».

Графік консультацій та індивідуальної роботи із студентами

День тижня

Час

П.І.Б. викладача

Понеділок

14.00 – 17.00

Настека Т.М.

Вівторок

14.00 – 17.00

Пархоменко О.В.

Середа

14.00 – 17.00

Бровдій В.М., Лапига І.В.

Четвер

14.00 – 17.00

Чепурна Н.П.

П’ятниця

14.00 – 17.00

Лагутенко О.Т.

 

Тематика рефератів 

Наукова-і науково-методична робота

Викладачі кафедри проводять плідну науково-дослідну і науково — методичну роботу з актуальної тематики.

Разом із вченими Національної академії наук вони брали участь у розробці комплексної зоологічної програми «Біологічні основи освоєння, охорони і реконструкції тваринного світу».

За останній період колектив кафедри бере участь у розробці наукової проблеми «Зміст, форми, методи і засоби фахової підготовки вчителів біології».

За результатами досліджень, за час існування кафедри, викладачами підготовлено і опубліковано понад 700 наукових та науково-методичних праць, серед яких 8 монографій, 20 навчальних посібників і підручників, понад 20науково-методичних розробок, 19 навчальних програм для вузів і понад 500 наукових статей, матеріалів і тез доповідей на конференціях і семінарах.

Популярністю серед освітян користуються навчальні посібники «Охорона природи» (Бровдій В.М., Гудзь Ю.П., Ільєнко К.П. та ін.), «Біологія. Тварини» (Бровдій В.М., Рогоча Л.Г.), «Екологічні проблеми України» (В.М. Бровдій, Гаца О.О.), «Екологія людини» (Бровдій В.М. із співавт.), «Енергетичні закони екології» (Бровдій В.М., Гаца О.О.), «Закони екології (соціально-економічні, геофізичні і геохімічні)», «Біологічний захист рослин» (Бровдій В.М, Гулий В.В., Федоренко В.П.),  «Закони екології» (В.М. Бровдій, Гаца О.О.), підручник «Еволюційне вчення», «Зоологія» (Пархоменко О.В. із співавторами). Професор Бровдій В.М. є автором статей до другого (1994) і третього (2009) видань «Червона книга України. Тваринний світ».

На кафедрі виконано ряд держбюджетних тем з проблем охорони тваринного світу, тему з пріоритетних наукових досліджень за тематикою ЮНЕСКО «Екологічна освіта шкільної та вузівської молоді», «Природно-ресурсний потенціал земної кори і біосфери», «Закономірності функціонування біологічних систем». Завершено роботу з вивчення законів екології – основи для складання текстів навчальних програм, підручників, посібників та методичних розробок з екології і основ природокористування для вищих закладів освіти і загальноосвітніх шкіл. За дорученням МОН України, у складі творчого колективу, члени кафедри взяли участь в розробці концепції екологічної освіти в Україні.

Кафедра є базою для підготовки до видання журналу «Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 20. Біологія», відповідальним редактором якого є професор Бровдій В.М.

Членами кафедри, зокрема професором В.М. Бровдієм і доцентом О.В. Пархоменком, виконано плідну науково-дослідну роботу на території санаторію «Червона калина» Рівненської області. В результаті досліджень вперше складено кадастр тваринного і рослинного світу цієї території (приблизно 500 видів), що слугуватиме науковою основою для надання їй статусу «Дендропарку».

При кафедрі зоології існує зоологічний музей, на базі якого є лабораторія з виготовлення наочних посібників та експонатів для музею і забезпечення навчального процесу в інституті і школах. Завданням лабораторії є виготовлення наочних посібників для експозицій у вітринах музею: колекцій різних груп безхребетних (найпростіших, кишковопорожнинних, губок, молюсків, паразитичних і вільноживучих червів, павуків, кліщів, комах), колекцій та опудал хребетних (риб, амфібій, плазунів, птахів, ссавців), організація та проведення занять та екскурсій з зоології. Особливої уваги лабораторія надає підготовці вітрин стосовно рідкісних та зникаючих видів тварин фауни України.

Завершальним етапом вивчення теоретичних дисциплін з зоології є навчально-польові практики студентів, під час яких вони вивчають видовий склад, поширення, способи життя, динаміку чисельності тварин, їх місце та роль в біоценозах і практичній діяльності людини.

Науково-дослідна робота студентів

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

При кафедрі працює зоологічний гурток, яким керує завідувач кафедри, професор В.М. Бровдій та 5 проблемних груп, які досліджують видовий склад, способи життя, географічне поширення безхребетних і хребетних тварин, їх роль в біоценозах і практичній діяльності людини, проблеми екологічної освіти шкільної та студентської молоді, а також інформаційні технології в біології. Проблемними групами керують досвідчені науковці – викладачі кафедри.

Теми (проблеми), які розробляються в гуртках, проблемних групах:

 • Зоологія безхребетних, екологія, біологічний захист рослин, еволюція організмів, антропологія
 • Прикладна ентомологія та зоологія безхребетних тварин
 • Зоологія безхребетних, прикладна ентомологія та зоологія хордових
 • Генетичні основи селекції, вдосконалення технологій вирощування сільськогосподарських культур, технології утримання тварин
 • Збереження біорізноманіття та інтродукція, флора та фауна України
 • Інформаційні системи і технології в біології, географії, туризмі та екології

Науковий керівник: професор Бровдій В.М.

Науковий керівник: доцент Чепурна Н.П.

Науковий керівник: доцент Пархоменко О.В.

Науковий керівник: доцентЛагутенко О.Т.

Науковий керівник: доцент Настека Т.М.

Науковий керівник: доцент Лапига І.В.

Навчально-виховна робота

Кафедра здійснює навчальний процес відповідно завдань, визначених Законом України про освіту, рішень Міністерства освіти і науки, ректорату, вчених рад університету та інституту. Викладачі та допоміжний персонал кафедри забезпечують навчання студентів з зоології, екології, еволюційного вчення, біогеографії, антропології, історії біології, біологічного захисту рослин, філогенії тваринного світу в Інституті природничо-географічної освіти та екології. Лекційні та лабораторні заняття забезпечені унаочненями, кінофільмами, слайдами, ілюстративними матеріалами.

Професор Бровдій В.М. читає лекцію з еволюційної теорії.

Доцент Пархоменко О.В. читає лекцію з зоології.

Доцент Чепурна Н.П. проводить практичне заняття з зоології.

На державному екзамені з біології.

Поряд із впровадженням системи неперервної фахової підготовки студентів, кафедра вдосконалює і втілює в навчальний процес кредитно-модульну систему оцінки знань студентів. Відповідно до її вимог, оновлені нормативні, робочі та варіативні навчальні програми з усіх дисциплін, які забезпечує кафедра. За редакцією проф. Бровдія В.М. в інституті опубліковано навчально-методичний комплекс навчальних програм з біологічних дисциплін освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» і «магістр».

На аудиторних і позааудиторних заняттях викладачі прививають студентам почуття любові до природи, знання закономірностей її розвитку, бережливого ставлення до живого, формують науковий світогляд сучасного біолога. Цьому сприяють навчально-польові практики безпосередньо в природі, зокрема в Карпатах і в околицях        м. Лубни Полтавської області, на яких студенти мають можливість безпосередньо спілкуватись з Природою, пізнавати її таємниці, надихатись її красою і неповторністю, пройнятись турботою про збереження її цілісності..

Доцент Лапига І.В. проводить практичне заняття з інформаційних технологій в біології.

Доцент кафедри Настека Т.М. із студентами на практичному занятті з біогеографії.

Навчально-польова практика

З ініціативи проф. Бровдія В.М., при сприянні ректорату та дирекції інституту з 2011 р., студенти спеціальностей «Біологія», «Екологія», «Географія»і «Туризм» проходять виїздну навчально-польову практику.

Інститут природничо-географічної освіти та екології має 2 бази для навчально-польової практики студентів: в Карпатах (Закарпатська область, Міжгірський район, с.Колочава, навчально-оздоровча база «Синевир») і в околиці м.Лубни Полтавської області (база відпочинку «Сула»).

В період навчально-польових практик з зоології студенти вчаться визначати тварин, вести наукові щоденники спостережень за ними, накопичувати матеріал для написання курсових, дипломних і магістерських наукових робіт.

На навчально-польовій практиці з зоології безхребетних студенти вивчають видовий склад та способи життя членистоногих (кліщів, павуків і комах), молюсків, червів, кишковопорожнинних та інших організмів, що населяють лісові, лучні, водні екосистеми, а також агроценози (поле, сад, парк тощо). Особлива увага надається видам Червоної книги України, шкідникам сільськогосподарських, лісових і декоративних культур та заходам боротьби з ними.

На базі Національного природного парку «Синевір» студенти знайомляться з представниками фауни безхребетних гірських районів Карпат, гірських луків, хвойних та мішаних лісів, узлісь та полонин. Студентами під керівництвом викладачів вперше розпочато вивчення безхребетних карпатських водойм, а також представників наземних павукоподібних.

В період проходження навчально-польової практики з зоології  (керівники – доценти Пархоменко О.В. та Чепурна Н.П.) студенти вивчають представників класів птахів, амфібій, плазунів, риб і ссавців в районі бази «Лубни» Полтавської області. Особлива увага надається рідкісним і зникаючим видам фауни України, які потребують особливої охорони, способам життя представників різних груп хребетних, вмінню спостерігати за тваринами, вести щоденники про особливості їх життя та поведінки, прививати любов до природи та інтерес до пізнання тварин.

Доцент Пархоменко О.В. із студентами в Карпатах (Закарпатська область, Міжгірський район, с.Колочава, навчально-оздоровча база «Синевир»).

Поглибити знання про географічний розподіл живих організмів у біосфері та оволодіти практичними навичками щодо здійснення біегеографічних досліджень дозволяє навчально-польова практика з біогеографії (керівник – доцент Настека Т.М.). Під час практики значна увага надається питанням пристосувань тварин та рослин до життя в певних екологічних умовах.

Доцент Настека Т.М. із студентами на маршруті проводять біогеографічне дослідження заплавних луків (річка Сула, околиці м.Лубни Полтавської області).

Навчально-польова практика з основ сільського господарства (керівник – доцент Лагутенко О.Т.) передбачає поглиблення теоретичних знань та оволодіння практичними навичками щодо здійснення польових спостережень за населенням агроценозів. Під час практики студенти навчаються планувати заходи по догляду за посівами як складової частини технології вирощування культурних рослин, а також ознайомлюються з технологіями утримання свійських тварин в умовах фермерських господарств.

Доцент Лагутенко О.Т. із групою студентів-біологів у дендропарку на Дослідній станції лікарських рослин Інституту агроекології і природокористування НААН України (Полтавська обл., Лубенський р-н, с. Березоточа).

Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів

 

При кафедрі відкрито аспірантуру. Протягом 1988-2015 рр. на кафедрі підготували і захистили кандидатські дисертації 10 колишніх аспірантів, які працюють у вищих навчальних закладах та наукових установах України.

Аспірантами кафедри були Ю.П. Шапран (колишній декан, а сьогодні доктор наук, професор кафедри біології Переяслав-Хмельницького педагогічного університету імені Г. Сковороди), О.Ю. Мателешко і    В.Ю. Крочко (доценти кафедри зоології Ужгородського національного університету), О.В. Пархоменко (доцент нашої кафедри),                       С.С. Подобівський (доцент кафедри ботаніки та зоології Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка), Н.Я. Кравець (старший викладач кафедри біології Тернопільського медичного університету), О.Ю. Руда (доцент кафедри біології Київського національного медичного університету імені Богомольця)

В 2003 р. кандидатську дисертацію захистила інженер кафедри зоології О.І. Лашкова.

Доцент кафедри О.Я. Пилипчук захистив докторську дисертацію (сьогодні очолює кафедру екології Київського державного інституту залізничного транспорту).

Професор В.М. Бровдій був науковим консультантом докторської дисертації тодішнього доцента М.М. Сидорович (зараз професор) Херсонського державного університету.

Звязки із закладами освіти і науковими установами

Кафедра підтримує тісні зв'язки з університетами і науковими закладами України та близького зарубіжжя. За дорученням МОН України професор Бровдій В.М. часто залучається до роботи експертних комісій з акредитації вищих навчальних закладів України.На базі кафедри щорічно проходять стажування викладачі біологічних кафедр вищих навчальних закладів нашої держави.

Завідувач кафедри, професор Бровдій В.М. протягом ряду років був головою методичної комісії з біології МОН України, членом експертної ради ВАК України з біології та екології, членом науково-методичної ради з екології МОН України, членом кваліфікаційної Вченої ради Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, членом Національної комісії з питань Червоної книги України, науковим консультантом Верховної Ради України з екополітики, часто виступає з лекціями з актуальних проблем біології та екології перед студентами та викладачами Житомирського університету ім. І.Я. Франка, Переяслав-Хмельницького педуніверситету ім. Г. Сковороди, приймає екзамени з екології у аспірантів Тернопільського педагогічного університету ім. В. Гнатюка, виконує функції голови ДЕК в Ужгородському національному університеті, Переяслав-Хмельницькому педагогічному університеті тощо.

Професор Бровдій В.М. – офіційний опонент з докторської дисертації С.Горба в Інституті зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України

 

Професор Бровдій В.М. серед керівників секції Всеукраїнської студентської конференції в Європейському університеті (м. Київ, в 2003 р.)

Кафедра підтримує наукові контакти шляхом обміну літературними джерелами з науковцями близько 20 країн близького і далекого зарубіжжя, зокрема США, Франції, Німеччини, Великої Британії, Канади, Японії, Угорщини, Болгарії, Чехії, Росії, Молдови, республіки Беларусь та ін.

Викладачі кафедри беруть участь як члени оргкомітетів та доповідачів на міжнародних з'їздах, симпозіумах в Росії, Польщі, Угорщині, Словаччині та інших країнах.

Зоологічний музей

Зусиллями викладачів та допоміжного персоналу кафедри в 2003 році в університеті засновано зоологічний музей.

Значна заслуга в його підготовці, оформленні виставкової частини належить тодійшній завідувачці лабораторії кафедри Л.Г.Рогочій, переважна більшість експонатів виготовлена нею особисто.

Музей носить навчальний, освітницький характер. Його експозиційна частина охоплює всі основні розділи зоології: найпростіші, кишковопорожнинні, губки, молюски, черви, членистоногі, голкошкірі, амфібії, рептилії, птахи, ссавці, а також зразки викопних тварин фауни України.

Завідувачка лабораторії кафедри зоології Л.Г.Рогоча (2002-2012 рр.)

Оригінальний матеріал щодо представників тих чи інших груп царства тварин в музеї доповнюється художніми ілюстраціями умов існування організмів.

Звичайно, сьогодні зоологічний музей університету відображає лише перший, початковий етап його діяльності. Згодом він поповнюватиметься все новими й новими експозиціями і фондовими і служитиме базою для наукової, науково-методичної підготовки майбутніх вчителів в галузі біології та популяризації зоологічних знань серед студентів, школярів та широких верств населення.

Гніздо сороки, виготовлене з дроту (окол. м. Києва, "Татарка", 2002 р.)

Музей налічує близько однієї тисячі унікальних експонатів, а для потреб кафедри виготовлено близько 100 унаочнень для лекцій та лабораторних занять.

Сьогодні поповнення музейної колекції здійснює завідувач лабораторії Німаш Р.В., який виготовив ряд експонатів.  

Завідувач лабораторії кафедри зоології Р.В.Німаш (з 2014 р.)

 

 

 

   

Розклад  

   

GTranslate  

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
   

Хто на сайті?  

На сайті 28 гостей та відсутні користувачі

   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ