Uncategorised

В Україні відзначають День захисника

Деталі

В Україні відзначають День захисника, День українського козацтва

та свято Покрови Пресвятої Богородиці

14 жовтня, в Україні відзначається День захисника.

Свято встановлено 14 жовтня 2014 року указом президента України Петра Порошенка з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності та територіальної цілісності України, а також військових традицій і звитяг українського народу.

Кращі сини й доньки українського народу сьогодні мужньо чинять опір російській агресії і тоталітарному режиму, який прагнув поглинути нас, поневолити або винищити українців. Вони залишаються відданими українській справі та не припиняють боротьби до повної перемоги.

Вони воюють на різних ділянках фронту, стріляють з різної зброї, у них було різне життя, але у важкий час вони прийняли одне й теж рішення - захищати рідну землю.

Десантники, морпехи, танкісти, артилеристи, стрілки, розвідники, медики, військові капелани, вони різні, але у них одна мета – Перемога!

Дорогі захисники України! Ми вдячні вам, ми пишаємося вами! Ви — надія і опора нашої держави. На ваших подвигах зараз відбувається справжнє відродження нації і державності.

Україна неодмінно переможе! Ми переможемо!

Бажаємо всім миру, витривалості й сили духу. Та нехай всіх нас охороняє Покрова Божої Матері!

Інформація для студента-випускника про тренінги та ярмарки

Деталі
http://kyc.org.ua
http://vk.com/kmcp.kiev
https://www.facebook.com/KmcpKiev 
З повагою, Київський молодіжний центр вул. Богдана Хмельницького, 51Б, Тел.: (044) 288-10-02, (044) 278-02-29 Факс:(044) 278-02-29

Збірники матеріалів звітно-наукової конференції студентів

Деталі

Збірники матеріалів звітно-наукової конференції студентів "ОСВІТА ТА НАУКА У ВИМІРАХ XXI СТОЛІТЯ" доступний для перегляду і завантаження за посиланням:

Збірник 2015         

Збірник 2016

Збірник матеріалів конференції

Деталі

Збірник матеріалів студентської науково-практичної конференції "ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ" доступний для перегляду і завантаження за посиланням:

Кафедра анатомії, фізіології та шкільної гігієни

Деталі

У 1976 році на природничо-географічному  факультеті  була створена кафедра анатомії, фізіології та шкільної гігієни, яка відокремилась від кафедри зоології. Очолив її доктор біологічних наук, професор Кучеров І.С.. До складу кафедри входили доценти: Міхновська К.Г., Ляшенко Г.І., Третяк М.А., Шабатура М.Н., Хоменко Б.Г.; асистенти: Пушкарьов І.К., Страшко С.В., Солнцева В.В.;  ст.лаборант Савосько Н.О., препаратор Островська Л.С.

Колектив кафедри проводив наукові дослідження в трьох напрямках:

-перший з них - базальний ритм трофіки. Початок цим дослідженням поклав професор І.С. Кучеров, який відкрив нову біологічну закономірність довгоперіодичний (інфрадіанний) біологічний ритм, що дістав назву базального;

-другий напрям був пов’язаний з морфологією людини і тварин (керівник доц. Б.Г. Хоменко).

-третя проблема (прикладна), була пов’язана з народногосподарською тематикою. що розробляється на госпдоговірних засадах. Вчені досліджували питання життєзабезпечення людини в замкнутій екологічній системі та способи електричної стимуляції м’язів людини (керівник доц. М.Н.Шабатура).

В 1981 році вийшов з друку перший на Україні навчальний посібник написаний українською мовою “Фізіологія людини” для студентів природничих факультетів (проф.Кучеров І.С., Шабатура М.Н., Давиденко І.М.)

У 1987 році кафедру анатомії, фізіології та шкільної гігієни очолив доктор біологічних наук, професор М.Н. Шабатура.

Кафедра проводить наукові дослідження фундаментального явища життя – біологічних ритмів. З цієї проблеми захищені дві докторські і три кандидатські дисертації. На кафедрі  виконується значний обсяг госпдоговірних тем з проблем космічної біології й медицини, впливу наслідків аварії на Чорнобильській атомній станції на психофізіологічні характеристики дітей, що знаходяться в зонах, забруднених радіонуклідами. Науковий доробок кафедри складає  понад 300 публікацій. Серед них  4  навчальні посібники,  2 монографії, статті в міжнародних та республіканських  журналах.

1992 році кафедру було поділено на дві: анатомії, гігієни та розвитку дітей та фізіології людини. Кафедру анатомії, гігієни та розвитку дітей очолив доктор біологічних наук, професор Хоменко Б.Г. До складу кафедри анатомії, гігієни та розвитку дітей входили викладачі: Благодарова О.В., Гуло В.Л., Клюбіна Т.С., Котляревська В.А., Ляшенко Г.І., Макарова С.Г., Міхновська К.Г., Стопкань В.В., Третяк М.А., а завідувачем кафедри фізіології людини став доктор біологічних наук, професор Шабатура Микола  Никонорович. До складу кафедри ввійшли доктор біологічних наук, професор Кучеров І.С., доценти: Страшко С.В.,  Федько В.О., ст. викладач Солнцева В.В., асистент Колісниченко О.В..  Кафедрами підтримувались тісні зв’язки з кафедрою фізіології людини Національного університету імені Т. Шевченка, з інститутом фізіології імені О. Богомольця, і з кафедрами анатомії та фізіології людини Херсонського та Луцького університетів, з університетом Дружби народів (Москва).

З 1995 року кафедра фізіології людини одна із перших на факультеті розпочала розробку комп’ютерних програм викладання курсу фізіологія людини та анімації фізіологічних процесів. З цього напрямку розроблено і викладається спецкурс використання нових комп’ютерних технологій для викладання курсу “Фізіологія людини” (доцент Федько В.О.).

В цьому ж році розпочато розробку фундаментальної теми “Роль біологічних ритмів в процесах розвитку і старіння”. В 1998 році вийшли з друку підручник для середніх шкіл “Біологія людини 8-9 клас”(Шабатура М.Н. та ін.), який перекладено на угорську і румунську мови, монографія “Біоритм спорт, здоров”я” (Шабатура М.Н., Агаджанян Н.А.).

В 2001 році кафедру анатомії, гігієни та розвитку дітей і кафедру фізіології знову об’єднали. Кафедру анатомії, фізіології та шкільної гігієни очолив Заслужений діяч науки і техніки України, академік Кримської АН, доктор біологічних наук, професор Хоменко Борис Григорович.

Борис Григорович був відомим спеціалістом в галузі морфології, фізіології. Його наукові дослідження та методичні розробки були присвячені актуальним питанням вікової фізіології, порівняльної морфології та морфо-функціональному аналізу систем органів дитячого організму в нормі та патології.

Професор Хоменко Б.Г. написав більш як 200 наукових праць, в тому числі три монографії (видавництво “Наукова думка”). Дві монографії були перевидані в США. Борис Григорович мав почесні нагороди від президента України, Міністерства освіти та мера м. Києва.

З 2003  по 2004 рік кафедрою завідував кандидат біологічних наук, доцент Федько Віктор Олексійович.

В 2005 році кафедру анатомії, фізіології та шкільної гігієни очолив доктор медичних наук, професор Плиска Олександр Іванович.

Завідувач кафедри анатомії, фізіології та шкільної гігієни, доктор медичних наук, професор Плиска О.І.

Плиска Олександр Іванович є відомим спеціалістом в галузі  фізіології, патофізіології та фармакології серцево-судинної системи; фізіології вищої нервової діяльності, фізіології та патофізіології обміну речовин та травної системи. Його науковий доробок нараховує біля 240 наукових праць. З них біля 30 у далекому зарубіжжі та 40 – монографій, підручників, навчальних посібників, програм тощо. 

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін: фізіологія людини і тварин, порівняльна фізіологія, фізіологія адаптаційних систем організму, фізіологія вищої нервової діяльності, анатомія людини, гістологія з основами ембріології, цитологія, імунологія, біофізика, вікова фізіологія та шкільна гігієна, валеологія, молекулярна біологія, загальна гігієна і санітарія, медична допомога у туризмі. На сьогоднішній день робота кафедри спрямована на дослідження актуальних проблем  фізіології людини, анатомії, вікової фізіології, валеології, розвитку та гігієни дітей, що випливає з напрямку наукових досліджень “Природно-математичні науки”.

Доктор медичних наук, професор Плиска О.І. проводить лекційне заняття з дисципліни «Фізіологія вищої нервової діяльності»

.

Лекційне заняття з дисципліни «Фізіологія людини і тварин» проводить доктор медичних наук, професор Плиска О.І.

Засідання наукового гуртка кафедри анатомії, фізіології та шкільної гігієни проводить кандидат біологічних наук, доцент Благодарова О.В. 

Кандидат біологічних наук, доцент кафедри анатомії, фізіології та шкільної гігієни Лебединець Н.В. проводить консультацію зі студенткою щодо написання дипломної роботи.

Кандидат медичних наук, доцент кафедри анатомії, фізіології та шкільної гігієни Кадошнікова І.В. проводить практичне заняття з дисципліни «Фізіологія адаптаційних систем».

З метою розвитку національної освіти кафедрою розроблені і видані підручники, навчально-методичні посібники українською мовою фізіологія людини і тварин, біофізика, імунологія, молекулярна біологія, фізіологія вищої нервової діяльності для вищих педагогічних навчальних закладів.

Перспективний напрямок роботи кафедри в галузі вищої освіти - створення міжрегіонального центру з проблем валеології, теорії і практики формування здорового способу життя та лікувальної педагогіки.

Кафедра має тісні зв’язки з кафедрою фізіології людини Національного університету імені Т.Шевченка з якою вперше розроблено програму з курсу “Фізіологія людини і тварин” для вузів й для складання кандидатських екзаменів, з інститутом фізіології ім.О.Богомольця, інститутом серцево-судинної хірургії та з  інститутом герентології  із кафедрами анатомії та фізіології людини Херсонського та Луцького університетів.

На кафедрі працює аспірантура зі спеціальності якою керує доктор медичних наук, професор Плиска О.І.

Інтенсивна наукова робота, яку ведуть викладачі, завжди приваблює студентів. Вони з охотою та інтересом включаються у науковий пошук своїх наставників, беруть активну участь разом з викладачами у науково-практичних конференціях, пишуть статті у наукові журнали «Довкілля та здоров’я», в збірник «Освіта і наука у вимірах ХХІ століття». Тематика, над якою вони працюють визначає теми бакалаврських,  дипломних робіт та магістерських робіт, коло інтересів у майбутній діяльності.

Щороку на кафедрі захищається 5 магістерських, 10 дипломних робіт та 10 бакалаврських робіт ряд із них беруть участь в всеукраїнських  конкурсах, олімпіадах  де отримують  Дипломи у номінації «за найкраще виконання завдань практичного туру з «Фізіологія людини і тварин», а також удостоєні “Почесних грамот”.

Кафедра теорії і методики навчання природничо-географічних дисциплін

Деталі

Про кафедру

Кафедра теорії та методики навчання природничо-географічних дисциплін створена в 1982 році. Першим її завідуючим був професор О.Д.Гончар, пізніше протягом двох років кафедрою керувала професор О.Г.Ярошенко, з 1994 року протягом 15 років її очолював професор І.В.Мороз. У 2010 року завідувачем кафедри обрано професора С.Г. Коберніка.

  

Завідувач кафедри професор Кобернік С.Г.

У штаті кафедри нині працює 5 викладачів. Серед них професор С.Г.Кобернік, доценти Т.Є.Буяло, Т.С.Іваха, О.А.Цуруль, Л.А.Покась.

Колектив кафедри теорії та методики навчання природничо-географічних дисциплін


За роки свого існування кафедра стала провідним науково-методичним центром факультету природничо-географічної освіти та екології й забезпечує на належному рівні методичну підготовку висококваліфікованих фахівців з біології, географії та хімії для загальноосвітніх і вищих навчальних закладів.
За період своєї діяльності кафедра створила цілісну систему підготовки вчителів природничих дисциплін, яка відповідає сучасним потребам загальноосвітньої школи. Одним із шляхів забезпечення якісно нового рівня вивчення методичних дисциплін є побудова кафедрою навчального процесу на новій концептуально-методичній основі. Так, викладачами кафедри створено комплекти навчальних, організаційно-методичних, матеріально-технічних засобів, що сприяють переходу від репродуктивного до продуктивного типу навчання й ефективного використання аудиторного часу. Сучасні навчально-методичні комплекти охоплюють як систему підготовки майбутніх фахівців у цілому, так і конкретні види аудиторних навчальних занять й позааудиторну самостійну роботу студентів. 

Насамперед, з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання забезпечено високий науково-теоретичний рівень проведення лекційних, лабораторних, практичних і семінарських занять, різних видів педагогічної та навчальної практик, керівництва самостійною роботою студентів, написання курсових і кваліфікаційних робіт, організації та проведення модульних контрольних робіт, заліків, іспитів та виховних заходів. 
З метою підвищення ефективності методичної підготовки майбутнього вчителя викладачами створено навчально-методичний комплекси (типову програму, навчальні та методичні посібники, дидактичний матеріал) для студентів та вчителів загальноосвітніх шкіл за напрямом підготовки “Біологія”, “Географія” та “Хімія”.

Для оцінювання навчальних досягнень студентів розроблено систему тестових завдань та комплексних модульних контрольних робіт. На аудиторних заняттях систематично й комплексно застосовуються інтерактивні форми, методи, засоби і прийоми. У практиці навчальної роботи переважають активні форми навчання, зокрема проблемні лекції, проведення рольових і ділових дидактичних ігор, організація дискусій. За рахунок елементів моделювання, презентацій творчих розробок і проектів підвищується науково-пошуковий характер лабораторних і практичних занять.

На основі вдосконалення стратегії методичної системи, викладачами кафедри розроблено сучасну модель підготовки майбутнього вчителя біології, хімії та географії й упроваджено в практику розроблені навчально-методичні комплекси, зокрема:

• складено типові навчальні програми методичних дисциплін з оптимальною кількістю та послідовністю вивчення модулів;

• розроблено змістове наповнення організації самостійної роботи студентів; 
• упроваджено оригінальні авторські методики, інтерактивні методи і прийоми роботи, спрямовані на розвиток у студентів умінь та навичок організації творчого навчання учнів з урахуванням їх індивідуальних особливостей; 
• розроблено уніфіковані критерії щодо оцінювання навчальних досягнень студентів; 
• організовано чітку систему загальнотеоретичної підготовки та розвитку методичної майстерності майбутніх учителів.

На кафедрі створена й постійно оновлюється відеотека уроків учителів-методистів, які виборювали звання “Кращого учителя року” в Україні. Викладачі кафедри систематично використовують їх фрагменти під час проведення лабораторних та практичних занять.

Доброю традицією кафедри є залучення студентів до творчого пошуку і розроблення дидактичних матеріалів, у тому числі сценаріїв та змісту інтерактивних форм і прийомів навчання біології, хімії, географії.

Важливе місце у діяльності кафедри посідає науково-методична робота. Викладачі кафедри С.Г. Кобернік, Т.Є. Буяло, О.А. Цуруль, Т.С. Іваха, Л.А. Покась є авторами чинних підручників та навчальних посібників для загальноосвітньої та вищої школи. Серед них відомі в Україні підручники: “Загальна географія” 6 клас, “Материки та океани” 7 клас, «Україна у світі: природа, населення» 8 клас, “Соціально-економічна географія світу” 10 клас.

Викладачами кафедри створено багато навчально-методичних посібників для студентів та вчителів,зокрема: “Методика навчання географії в загальноосвітніх навчальних закладах”, “Географія: довідник для абітурієнтів та школярів з тестовими завданнями”, “Географія в опорних схемах, таблицях та картосхемах для 6-10 класів”, “Практичні та самостійні роботи в шкільних курсах географії”, “Хімія щодня. Це треба знати кожному”, “Тестові завдання з методики навчання хімії”, “Хрестоматія з методики навчання біології”, “Формування в учнів біологічних понять”, “Тестові завдання з методики навчання біології”.

Розроблені та постійно вдосконалюються методичні рекомендації й інструктивно-методичні матеріали, щоденники з організації та проведення педагогічних практик студентів III-V курсів та виробничої науково-педагогічної практики для магістрантів.

Науково-дослідна робота викладачів кафедри зосереджена на розробці актуальних проблем методики навчання біології, хімії і географії в загальноосвітній школі та методики викладання природничих дисциплін у вищій школі. Вона виконується у двох основних напрямах:

- теорія та технологія навчання і виховання в системі освіти;
- удосконалення змісту, форм і методів природничо-географічної освіти у вищій педагогічній та загальноосвітній школі.

За результатами наукових досліджень за час існування кафедри викладачами підготовлено і надруковано понад 1000 наукових праць загальним обсягом понад 2000 друкованих аркушів.

Упровадження результатів змісту наукових досліджень відбувається шляхом їх обговорення під час проведення Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференцій з питань розвитку методики навчання біології, хімії та географії, формування особистості вчителя в процесі здобування вищої педагогічної освіти.

На кафедрі плідно працюють три проблемні групи студентів. Майбутні вчителі систематично беруть участь у науково-дослідній роботі, проводять педагогічні експерименти з методики навчання біології, хімії та географії у базових школах. Щороку на кафедрі виконують дипломні та магістерські роботи до 30 студентів. Лише за останні 5 років під керівництвом досвідчених педагогів захищено понад 150 кваліфікаційних робіт. Усі вони високо оцінені профільними ДЕК й більшість результатів досліджень упроваджено в практику навчальної діяльності загальноосвітньої та вищої школи, а їх виконавці рекомендовані до вступу в аспірантуру.

Студенти з проблемних груп беруть участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, у Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях, стають переможцями та нагороджуються дипломами.
З 1997 року на кафедрі функціонує аспірантура за спеціальністю «Теорія та методика навчання (хімія, біологія, географія)». Станом на 2015 рік в аспірантурі перебуває 7 аспірантів та здобувачів. За час існування кафедри викладачами підготовлено і захищено 8 кандидатських та 2 докторські дисертації.

 Викладачі кафедри систематично здійснюють зв’язки із закладами освіти України, особливо з базовими для проходження педагогічних практик загальноосвітніми школами, надають учителям науково-методичну допомогу, яка реалізується за такими напрямами:

− авторські курси лекцій з актуальних методичних проблем; 
− організація і проведення тематичних семінарів і круглих столів у різних областях України;

− участь у проведенні різних етапів Всеукраїнських шкільних біологічних, хімічних і географічних олімпіад;

− консультації вчителям, допомога в зміцненні навчально-матеріальної бази кабінетів географії, біології, хімії шкіл міста Києва та області; 
− участь у роботі методичних об’єднань, конференцій, педагогічних нарад учителів;

− проведення профорієнтаційної роботи в учнівських колективах, особливо серед старшокласників;

− вивчення, узагальнення і поширення перспективного педагогічного досвіду роботи вчителів біології, географії, хімії.

Зміцненню зв’язків із загальноосвітніми навчальними закладами сприяють регулярні виїзні засідання кафедри в базових школах м. Києва. 
Особливу увагу кафедра приділяє розвитку і зміцненню зв’язків з колишніми випускниками нашого факультету, вивчає досвід їх роботи, поширює кращі професійні досягнення серед студентів, організовує творчі зустрічі й круглі столи. На педагогічну практику студенти спрямовуються до кращих учителів випускників університету.

Викладачі кафедри є членами робочих груп, науково-методичних комісій та експертних рад Міністерства освіти і науки України, університету та факультету, беруть активну участь у підготовці та проведенні Всеукраїнських олімпіад з географії, біології, хімії, входять до складу журі щодо оцінювання робіт МАН.

Багато років кафедра підтримує зв’язки й реалізує спільні проекти з Інститутом педагогіки НАПН України, Національним еколого-натуралістичним центром, обласними інститутами післядипломної освіти педагогічних кадрів. 
За вагомі досягнення у своїй професійній діяльності викладачі кафедри мають такі здобутки:

- почесне звання Заслуженого вчителя України присвоєно С.Г. Коберніку.

-   мають звання «Відмінник освіти України»;

- нагороджені грамотами та нагрудними знаками МОН та НАПН України.

- лауреат премії Президента України для молодих учених - О.А. Цуруль.

 

23 червня 2016 року на заключному у цьому навчальному році засіданні Вченої Ради Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова оголосили результати рейтингового оцінювання діяльності факультетів, кафедр та викладачів вишу у 2015/2016 н. р.

У номінації «Краща кафедра» третє місце  здобула

кафедра теорії та методики навчання природничо-географічних дисциплін факультету природничо-географічної освіти та екології (завідувач – професор Сергій Кобернік). 

Відкриті навчальні заняття

Відкриту лекція з методики навчання географії проводить професор Кобернік С.Г.

(травень 2016 р)

Перевірка результатів позааудиторної самостійної роботи

Творчий пошук студентів на лабораторному заняті з МНГ

Виховна робота викладачів кафедри зі студентами у гуртожитку

12 травня 2016 року на базі гуртожитку № 7, де проживають студенти нашого факультету у межах декади чергування викладачів кафедри доцентами Іваха Т.С. та Буяло Т.Є. було проведено виховний захід на тему «Патріотичне виховання школярів у роботі майбутніх учителів предметів освітньої галузі «Природознавство». У заході взяли участь 23 студенти 3-4 курсів. 

Виступає студент з мультимедійною презентацією

Обговорення доповідей

 

Наукова співпраця

Науково-методичний семінар за участю викладачів кафедри

   

Розклад  

   

GTranslate  

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
   

Хто на сайті?  

На сайті один гість та відсутні користувачі

   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ