Тиждень освіти і науки - 2016

Деталі
Батьківська категорія: Меню подій

  Минув тиждень студентської науки у стінах Національного Педагогічного  Університету ім. М.П. Драгоманова. Щорічне свято наукової творчості  торкнулося і Факультету природничо – географічної освіти та екології. Наші студенти завжди відрізнялися своїм бажанням творити науку, масовістю написання статей, тез та прекрасними професійними доповідями. Цього мистецтва ми вчимося на парах, десь беручи приклад з викладачів, десь надолужуємо самі. Тиждень науки – прекрасна можливість продемонструвати здобуті знання широкому загалу та долучити усіх бажаючих до прогресивних досліджень.

 

Весна сприяє  розвитку та розквіту наших сил, тому студенти факультету активно приймали участь в роботі конференції та секційних занять. Так, за цей тиждень було проведено 11 секційних засідань на кожній з кафедр та загальне пленарне засідання, на якому доповідали студенти всіх напрямів підготовки з найкращими роботами. Всього було представлено 147 доповідей.

Особливо варто відзначити учасників пленарного засідання, які гідно представили факультет на університетському рівні. Найбільші овації та шквал

запитань від зацікавленої аудиторії зірвали Дядюшкіна   Людмила, студентка 4 курсу спеціальності Біологія зі своєю доповіддю на тему «Особливості     поведінки  вовків  (Canis lupus L.)  при  утриманні  в  неволі» та Гайдай Аліна, студентка 5 курсу спеціальності Хімія з доповіддю «Моно- і біфункціональні мезопористі кремнеземи типу SBA-15 із залишками фосфонових кислот для селективного вилучення з навколишнього середовища йонів рідкісноземельних, важких    і радіоактивних металів». Студентське Наукове Товариство ім. Г. Волинки та Факультет природничо – географічної освіти та екології виражають подяку студенткам та їх керівникам Лагутенко О.Т та Приборі Н.А, а також вченому секретарю СНТ ФПГОЕ Лебединець Н.В.

У презентаціях своїх наробок було використано мультимедійні технології, що дозволили аудиторії не тільки почути, а і побачити результати роботи. Це ще раз доводить, що факультет іде в ногу з часом, не відстаючи від сучасних технологій.

Науково – пошукова робота  нашого факультету неперервна від дня його створення. Природа – це джерело натхнення, яке щороку дає сотні ідей для пошуку. Ініціатива та зацікавленість надходить від самих студентів, і в цьому велика заслуга викладачів, які змогли привити любов до науки.

Лейтмотивом роботи секційних занять був пошук інноваційних методів в дослідженнях тих чи інших питань, новий погляд на широковідомі проблеми, висвітлення власного бачення. Це прекрасна тенденція, яку намагаються провадити студенти і викладачі факультету, адже у світі, де все відомо, слід шукати, знаходити і відкривати.

 

Голова СНТ ім. Г.Волинки

 Сухенко Ольга

Прес-секретар Мисик Євгенія