В урочищі Квасовець відбулася екологічна акція за участі студентів Національного педагогічного університету ім. М.Драгоманова_2018-06

Деталі
Батьківська категорія: Меню подій

8

В урочищі Квасовець відбулася екологічна акція
за участі студентів Національного педагогічного університету ім. М.Драгоманова

21 червня в урочищі Квасовець, що на околиці Колочави, відбулася екологічна акція за участі студентів Національного педагогічного університету ім. М.Драгоманова. Саме у цьому урочищі знаходиться науково-навчальний центр згаданого вузу, де щорічно проходять практику сотні студентів. Акцію ініціювали директор центру Анатолій Дербак, керівники практики Наталія Журавель і Вадим Головко, за підтримки декана факультету природничо-географічної освіти, професора Ганни Турчинової.
У ході акції було прибрано територію урочища Квасовець. Значний обсяг робіт зроблено біля споруд науково-навчального центру, поблизу річки Тереблі і мінерального джерела. У заході взяли учать понад 30 бажаючих.
Екологічна акція пройшла успішно і підтвердила, що, об’єднавши зусилля, можна зробити багато корисного за короткий час. Загалом, подібні заходи в урочищі Квасовець є традиційними, вони проводяться щорічно за участі небайдужої молоді. 
До речі, науково-навчальний центр Національного педагогічного університету ім. М.Драгоманова започатковано у 2011 році ректором вузу Віктором Андрущенком. З того часу студенти і викладачі не лише плідно працюють над виконанням навчально-практичних завдань, але й долучаються до громадської діяльності в регіоні. Таку активність молоді і викладачів відзначили подяками директор НПП «Синевир» Микола Дербак і сільський голова Колочави Юрій Кливець. 
До речі, у травні заступник декана факультету природничо-географічної освіти та екології Вадим Головко провів ряд зустрічей з місцевими старшокласниками, яких інформував про особливості вступу до Національного педагогічного університету ім. М.Драгоманова. Отже, київський вуз запрошує на навчання місцеву молодь.

At the Kvasovets tract took place an ecological action 
with the participation of students of the National Pedagogical University named by. M. Drahomanov

On the 21st of June at the Kvasovets tract, on the outskirts of Kolochava, took place an ecological action with the participation of students of the National Pedagogical University named by M. Drahomanov. At this tract is located the scientific and educational center of the university, where hundreds of students practice annually. The action was initiated by Anatoliy Derbak, Director of the Center, Natalia Zhuravel and Natalya Golovko, Practitioners, with the support of the Dean of the Faculty of Natural History and Geography, Professor Anna Turchinova.
During the action, the territory of the tract Kvasovets was removed. A considerable amount of work was done near the buildings of the scientific and educational center, near the river Tereblya and the mineral spring. More than 30 people took part in the event.
The ecological action was successful and confirmed that combining efforts can make a lot of useful things in a short time. In general, such events in the tract Kvasovets are traditional, they are conducting annually with the participation of indifferent young people.
Incidentally, the scientific and educational center of the National Pedagogical University named by M. Drahomanov was founded in 2011 by the rector of the university Viktor Andrushchenko. Since then, students and teachers have not only worked hard on the implementation of educational and practical tasks, but also are involved in community activities in the region. Such activity of young people and teachers was thanked by Director of the NNP "Synevyr" Mykola Derbak and village chairman Kolochava Yuriy Klyvets.
By the way, on May deputy dean of the faculty of natural geography and ecology Vadym Golovko conducted a number of meetings with local senior pupils who were informed about the peculiarities of joining the National Pedagogical University. M. Drahomanov. Thus, the Kyiv high school invites local youth to study.

17

2323

111314