Стипендія

Uncategorised

В Україні відзначають День захисника

Деталі

В Україні відзначають День захисника, День українського козацтва

та свято Покрови Пресвятої Богородиці

14 жовтня, в Україні відзначається День захисника.

Свято встановлено 14 жовтня 2014 року указом президента України Петра Порошенка з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності та територіальної цілісності України, а також військових традицій і звитяг українського народу.

Кращі сини й доньки українського народу сьогодні мужньо чинять опір російській агресії і тоталітарному режиму, який прагнув поглинути нас, поневолити або винищити українців. Вони залишаються відданими українській справі та не припиняють боротьби до повної перемоги.

Вони воюють на різних ділянках фронту, стріляють з різної зброї, у них було різне життя, але у важкий час вони прийняли одне й теж рішення - захищати рідну землю.

Десантники, морпехи, танкісти, артилеристи, стрілки, розвідники, медики, військові капелани, вони різні, але у них одна мета – Перемога!

Дорогі захисники України! Ми вдячні вам, ми пишаємося вами! Ви — надія і опора нашої держави. На ваших подвигах зараз відбувається справжнє відродження нації і державності.

Україна неодмінно переможе! Ми переможемо!

Бажаємо всім миру, витривалості й сили духу. Та нехай всіх нас охороняє Покрова Божої Матері!

Інформація для студента-випускника про тренінги та ярмарки

Деталі
http://kyc.org.ua
http://vk.com/kmcp.kiev
https://www.facebook.com/KmcpKiev 
З повагою, Київський молодіжний центр вул. Богдана Хмельницького, 51Б, Тел.: (044) 288-10-02, (044) 278-02-29 Факс:(044) 278-02-29

Збірники матеріалів звітно-наукової конференції студентів

Деталі

Збірники матеріалів звітно-наукової конференції студентів "ОСВІТА ТА НАУКА У ВИМІРАХ XXI СТОЛІТЯ" доступний для перегляду і завантаження за посиланням:

Збірник 2015         

Збірник 2016

Збірник матеріалів конференції

Деталі

Збірник матеріалів студентської науково-практичної конференції "ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ" доступний для перегляду і завантаження за посиланням:

Кафедра анатомії, фізіології та шкільної гігієни

Деталі

У 1976 році на природничо-географічному  факультеті  була створена кафедра анатомії, фізіології та шкільної гігієни, яка відокремилась від кафедри зоології. Очолив її доктор біологічних наук, професор Кучеров І.С.. До складу кафедри входили доценти: Міхновська К.Г., Ляшенко Г.І., Третяк М.А., Шабатура М.Н., Хоменко Б.Г.; асистенти: Пушкарьов І.К., Страшко С.В., Солнцева В.В.;  ст.лаборант Савосько Н.О., препаратор Островська Л.С.

Колектив кафедри проводив наукові дослідження в трьох напрямках:

-перший з них - базальний ритм трофіки. Початок цим дослідженням поклав професор І.С. Кучеров, який відкрив нову біологічну закономірність довгоперіодичний (інфрадіанний) біологічний ритм, що дістав назву базального;

-другий напрям був пов’язаний з морфологією людини і тварин (керівник доц. Б.Г. Хоменко).

-третя проблема (прикладна), була пов’язана з народногосподарською тематикою. що розробляється на госпдоговірних засадах. Вчені досліджували питання життєзабезпечення людини в замкнутій екологічній системі та способи електричної стимуляції м’язів людини (керівник доц. М.Н.Шабатура).

В 1981 році вийшов з друку перший на Україні навчальний посібник написаний українською мовою “Фізіологія людини” для студентів природничих факультетів (проф.Кучеров І.С., Шабатура М.Н., Давиденко І.М.)

У 1987 році кафедру анатомії, фізіології та шкільної гігієни очолив доктор біологічних наук, професор М.Н. Шабатура.

Кафедра проводить наукові дослідження фундаментального явища життя – біологічних ритмів. З цієї проблеми захищені дві докторські і три кандидатські дисертації. На кафедрі  виконується значний обсяг госпдоговірних тем з проблем космічної біології й медицини, впливу наслідків аварії на Чорнобильській атомній станції на психофізіологічні характеристики дітей, що знаходяться в зонах, забруднених радіонуклідами. Науковий доробок кафедри складає  понад 300 публікацій. Серед них  4  навчальні посібники,  2 монографії, статті в міжнародних та республіканських  журналах.

1992 році кафедру було поділено на дві: анатомії, гігієни та розвитку дітей та фізіології людини. Кафедру анатомії, гігієни та розвитку дітей очолив доктор біологічних наук, професор Хоменко Б.Г. До складу кафедри анатомії, гігієни та розвитку дітей входили викладачі: Благодарова О.В., Гуло В.Л., Клюбіна Т.С., Котляревська В.А., Ляшенко Г.І., Макарова С.Г., Міхновська К.Г., Стопкань В.В., Третяк М.А., а завідувачем кафедри фізіології людини став доктор біологічних наук, професор Шабатура Микола  Никонорович. До складу кафедри ввійшли доктор біологічних наук, професор Кучеров І.С., доценти: Страшко С.В.,  Федько В.О., ст. викладач Солнцева В.В., асистент Колісниченко О.В..  Кафедрами підтримувались тісні зв’язки з кафедрою фізіології людини Національного університету імені Т. Шевченка, з інститутом фізіології імені О. Богомольця, і з кафедрами анатомії та фізіології людини Херсонського та Луцького університетів, з університетом Дружби народів (Москва).

З 1995 року кафедра фізіології людини одна із перших на факультеті розпочала розробку комп’ютерних програм викладання курсу фізіологія людини та анімації фізіологічних процесів. З цього напрямку розроблено і викладається спецкурс використання нових комп’ютерних технологій для викладання курсу “Фізіологія людини” (доцент Федько В.О.).

В цьому ж році розпочато розробку фундаментальної теми “Роль біологічних ритмів в процесах розвитку і старіння”. В 1998 році вийшли з друку підручник для середніх шкіл “Біологія людини 8-9 клас”(Шабатура М.Н. та ін.), який перекладено на угорську і румунську мови, монографія “Біоритм спорт, здоров”я” (Шабатура М.Н., Агаджанян Н.А.).

В 2001 році кафедру анатомії, гігієни та розвитку дітей і кафедру фізіології знову об’єднали. Кафедру анатомії, фізіології та шкільної гігієни очолив Заслужений діяч науки і техніки України, академік Кримської АН, доктор біологічних наук, професор Хоменко Борис Григорович.

Борис Григорович був відомим спеціалістом в галузі морфології, фізіології. Його наукові дослідження та методичні розробки були присвячені актуальним питанням вікової фізіології, порівняльної морфології та морфо-функціональному аналізу систем органів дитячого організму в нормі та патології.

Професор Хоменко Б.Г. написав більш як 200 наукових праць, в тому числі три монографії (видавництво “Наукова думка”). Дві монографії були перевидані в США. Борис Григорович мав почесні нагороди від президента України, Міністерства освіти та мера м. Києва.

З 2003  по 2004 рік кафедрою завідував кандидат біологічних наук, доцент Федько Віктор Олексійович.

В 2005 році кафедру анатомії, фізіології та шкільної гігієни очолив доктор медичних наук, професор Плиска Олександр Іванович.

Завідувач кафедри анатомії, фізіології та шкільної гігієни, доктор медичних наук, професор Плиска О.І.

Плиска Олександр Іванович є відомим спеціалістом в галузі  фізіології, патофізіології та фармакології серцево-судинної системи; фізіології вищої нервової діяльності, фізіології та патофізіології обміну речовин та травної системи. Його науковий доробок нараховує біля 240 наукових праць. З них біля 30 у далекому зарубіжжі та 40 – монографій, підручників, навчальних посібників, програм тощо. 

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін: фізіологія людини і тварин, порівняльна фізіологія, фізіологія адаптаційних систем організму, фізіологія вищої нервової діяльності, анатомія людини, гістологія з основами ембріології, цитологія, імунологія, біофізика, вікова фізіологія та шкільна гігієна, валеологія, молекулярна біологія, загальна гігієна і санітарія, медична допомога у туризмі. На сьогоднішній день робота кафедри спрямована на дослідження актуальних проблем  фізіології людини, анатомії, вікової фізіології, валеології, розвитку та гігієни дітей, що випливає з напрямку наукових досліджень “Природно-математичні науки”.

Доктор медичних наук, професор Плиска О.І. проводить лекційне заняття з дисципліни «Фізіологія вищої нервової діяльності»

.

Лекційне заняття з дисципліни «Фізіологія людини і тварин» проводить доктор медичних наук, професор Плиска О.І.

Засідання наукового гуртка кафедри анатомії, фізіології та шкільної гігієни проводить кандидат біологічних наук, доцент Благодарова О.В. 

Кандидат біологічних наук, доцент кафедри анатомії, фізіології та шкільної гігієни Лебединець Н.В. проводить консультацію зі студенткою щодо написання дипломної роботи.

Кандидат медичних наук, доцент кафедри анатомії, фізіології та шкільної гігієни Кадошнікова І.В. проводить практичне заняття з дисципліни «Фізіологія адаптаційних систем».

З метою розвитку національної освіти кафедрою розроблені і видані підручники, навчально-методичні посібники українською мовою фізіологія людини і тварин, біофізика, імунологія, молекулярна біологія, фізіологія вищої нервової діяльності для вищих педагогічних навчальних закладів.

Перспективний напрямок роботи кафедри в галузі вищої освіти - створення міжрегіонального центру з проблем валеології, теорії і практики формування здорового способу життя та лікувальної педагогіки.

Кафедра має тісні зв’язки з кафедрою фізіології людини Національного університету імені Т.Шевченка з якою вперше розроблено програму з курсу “Фізіологія людини і тварин” для вузів й для складання кандидатських екзаменів, з інститутом фізіології ім.О.Богомольця, інститутом серцево-судинної хірургії та з  інститутом герентології  із кафедрами анатомії та фізіології людини Херсонського та Луцького університетів.

На кафедрі працює аспірантура зі спеціальності якою керує доктор медичних наук, професор Плиска О.І.

Інтенсивна наукова робота, яку ведуть викладачі, завжди приваблює студентів. Вони з охотою та інтересом включаються у науковий пошук своїх наставників, беруть активну участь разом з викладачами у науково-практичних конференціях, пишуть статті у наукові журнали «Довкілля та здоров’я», в збірник «Освіта і наука у вимірах ХХІ століття». Тематика, над якою вони працюють визначає теми бакалаврських,  дипломних робіт та магістерських робіт, коло інтересів у майбутній діяльності.

Щороку на кафедрі захищається 5 магістерських, 10 дипломних робіт та 10 бакалаврських робіт ряд із них беруть участь в всеукраїнських  конкурсах, олімпіадах  де отримують  Дипломи у номінації «за найкраще виконання завдань практичного туру з «Фізіологія людини і тварин», а також удостоєні “Почесних грамот”.

Кафедра теорії і методики навчання природничо-географічних дисциплін

Деталі

Про кафедру

Кафедра теорії та методики навчання природничо-географічних дисциплін створена в 1982 році. Першим її завідуючим був професор О.Д.Гончар, пізніше протягом двох років кафедрою керувала професор О.Г.Ярошенко, з 1994 року протягом 15 років її очолював професор І.В.Мороз. У 2010 року завідувачем кафедри обрано професора С.Г. Коберніка.

  

Завідувач кафедри професор Кобернік С.Г.

У штаті кафедри нині працює 5 викладачів. Серед них професор С.Г.Кобернік, доценти Т.Є.Буяло, Т.С.Іваха, О.А.Цуруль, Л.А.Покась.

Колектив кафедри теорії та методики навчання природничо-географічних дисциплін


За роки свого існування кафедра стала провідним науково-методичним центром факультету природничо-географічної освіти та екології й забезпечує на належному рівні методичну підготовку висококваліфікованих фахівців з біології, географії та хімії для загальноосвітніх і вищих навчальних закладів.
За період своєї діяльності кафедра створила цілісну систему підготовки вчителів природничих дисциплін, яка відповідає сучасним потребам загальноосвітньої школи. Одним із шляхів забезпечення якісно нового рівня вивчення методичних дисциплін є побудова кафедрою навчального процесу на новій концептуально-методичній основі. Так, викладачами кафедри створено комплекти навчальних, організаційно-методичних, матеріально-технічних засобів, що сприяють переходу від репродуктивного до продуктивного типу навчання й ефективного використання аудиторного часу. Сучасні навчально-методичні комплекти охоплюють як систему підготовки майбутніх фахівців у цілому, так і конкретні види аудиторних навчальних занять й позааудиторну самостійну роботу студентів. 

Насамперед, з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання забезпечено високий науково-теоретичний рівень проведення лекційних, лабораторних, практичних і семінарських занять, різних видів педагогічної та навчальної практик, керівництва самостійною роботою студентів, написання курсових і кваліфікаційних робіт, організації та проведення модульних контрольних робіт, заліків, іспитів та виховних заходів. 
З метою підвищення ефективності методичної підготовки майбутнього вчителя викладачами створено навчально-методичний комплекси (типову програму, навчальні та методичні посібники, дидактичний матеріал) для студентів та вчителів загальноосвітніх шкіл за напрямом підготовки “Біологія”, “Географія” та “Хімія”.

Для оцінювання навчальних досягнень студентів розроблено систему тестових завдань та комплексних модульних контрольних робіт. На аудиторних заняттях систематично й комплексно застосовуються інтерактивні форми, методи, засоби і прийоми. У практиці навчальної роботи переважають активні форми навчання, зокрема проблемні лекції, проведення рольових і ділових дидактичних ігор, організація дискусій. За рахунок елементів моделювання, презентацій творчих розробок і проектів підвищується науково-пошуковий характер лабораторних і практичних занять.

На основі вдосконалення стратегії методичної системи, викладачами кафедри розроблено сучасну модель підготовки майбутнього вчителя біології, хімії та географії й упроваджено в практику розроблені навчально-методичні комплекси, зокрема:

• складено типові навчальні програми методичних дисциплін з оптимальною кількістю та послідовністю вивчення модулів;

• розроблено змістове наповнення організації самостійної роботи студентів; 
• упроваджено оригінальні авторські методики, інтерактивні методи і прийоми роботи, спрямовані на розвиток у студентів умінь та навичок організації творчого навчання учнів з урахуванням їх індивідуальних особливостей; 
• розроблено уніфіковані критерії щодо оцінювання навчальних досягнень студентів; 
• організовано чітку систему загальнотеоретичної підготовки та розвитку методичної майстерності майбутніх учителів.

На кафедрі створена й постійно оновлюється відеотека уроків учителів-методистів, які виборювали звання “Кращого учителя року” в Україні. Викладачі кафедри систематично використовують їх фрагменти під час проведення лабораторних та практичних занять.

Доброю традицією кафедри є залучення студентів до творчого пошуку і розроблення дидактичних матеріалів, у тому числі сценаріїв та змісту інтерактивних форм і прийомів навчання біології, хімії, географії.

Важливе місце у діяльності кафедри посідає науково-методична робота. Викладачі кафедри С.Г. Кобернік, Т.Є. Буяло, О.А. Цуруль, Т.С. Іваха, Л.А. Покась є авторами чинних підручників та навчальних посібників для загальноосвітньої та вищої школи. Серед них відомі в Україні підручники: “Загальна географія” 6 клас, “Материки та океани” 7 клас, «Україна у світі: природа, населення» 8 клас, “Соціально-економічна географія світу” 10 клас.

Викладачами кафедри створено багато навчально-методичних посібників для студентів та вчителів,зокрема: “Методика навчання географії в загальноосвітніх навчальних закладах”, “Географія: довідник для абітурієнтів та школярів з тестовими завданнями”, “Географія в опорних схемах, таблицях та картосхемах для 6-10 класів”, “Практичні та самостійні роботи в шкільних курсах географії”, “Хімія щодня. Це треба знати кожному”, “Тестові завдання з методики навчання хімії”, “Хрестоматія з методики навчання біології”, “Формування в учнів біологічних понять”, “Тестові завдання з методики навчання біології”.

Розроблені та постійно вдосконалюються методичні рекомендації й інструктивно-методичні матеріали, щоденники з організації та проведення педагогічних практик студентів III-V курсів та виробничої науково-педагогічної практики для магістрантів.

Науково-дослідна робота викладачів кафедри зосереджена на розробці актуальних проблем методики навчання біології, хімії і географії в загальноосвітній школі та методики викладання природничих дисциплін у вищій школі. Вона виконується у двох основних напрямах:

- теорія та технологія навчання і виховання в системі освіти;
- удосконалення змісту, форм і методів природничо-географічної освіти у вищій педагогічній та загальноосвітній школі.

За результатами наукових досліджень за час існування кафедри викладачами підготовлено і надруковано понад 1000 наукових праць загальним обсягом понад 2000 друкованих аркушів.

Упровадження результатів змісту наукових досліджень відбувається шляхом їх обговорення під час проведення Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференцій з питань розвитку методики навчання біології, хімії та географії, формування особистості вчителя в процесі здобування вищої педагогічної освіти.

На кафедрі плідно працюють три проблемні групи студентів. Майбутні вчителі систематично беруть участь у науково-дослідній роботі, проводять педагогічні експерименти з методики навчання біології, хімії та географії у базових школах. Щороку на кафедрі виконують дипломні та магістерські роботи до 30 студентів. Лише за останні 5 років під керівництвом досвідчених педагогів захищено понад 150 кваліфікаційних робіт. Усі вони високо оцінені профільними ДЕК й більшість результатів досліджень упроваджено в практику навчальної діяльності загальноосвітньої та вищої школи, а їх виконавці рекомендовані до вступу в аспірантуру.

Студенти з проблемних груп беруть участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, у Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях, стають переможцями та нагороджуються дипломами.
З 1997 року на кафедрі функціонує аспірантура за спеціальністю «Теорія та методика навчання (хімія, біологія, географія)». Станом на 2015 рік в аспірантурі перебуває 7 аспірантів та здобувачів. За час існування кафедри викладачами підготовлено і захищено 8 кандидатських та 2 докторські дисертації.

 Викладачі кафедри систематично здійснюють зв’язки із закладами освіти України, особливо з базовими для проходження педагогічних практик загальноосвітніми школами, надають учителям науково-методичну допомогу, яка реалізується за такими напрямами:

− авторські курси лекцій з актуальних методичних проблем; 
− організація і проведення тематичних семінарів і круглих столів у різних областях України;

− участь у проведенні різних етапів Всеукраїнських шкільних біологічних, хімічних і географічних олімпіад;

− консультації вчителям, допомога в зміцненні навчально-матеріальної бази кабінетів географії, біології, хімії шкіл міста Києва та області; 
− участь у роботі методичних об’єднань, конференцій, педагогічних нарад учителів;

− проведення профорієнтаційної роботи в учнівських колективах, особливо серед старшокласників;

− вивчення, узагальнення і поширення перспективного педагогічного досвіду роботи вчителів біології, географії, хімії.

Зміцненню зв’язків із загальноосвітніми навчальними закладами сприяють регулярні виїзні засідання кафедри в базових школах м. Києва. 
Особливу увагу кафедра приділяє розвитку і зміцненню зв’язків з колишніми випускниками нашого факультету, вивчає досвід їх роботи, поширює кращі професійні досягнення серед студентів, організовує творчі зустрічі й круглі столи. На педагогічну практику студенти спрямовуються до кращих учителів випускників університету.

Викладачі кафедри є членами робочих груп, науково-методичних комісій та експертних рад Міністерства освіти і науки України, університету та факультету, беруть активну участь у підготовці та проведенні Всеукраїнських олімпіад з географії, біології, хімії, входять до складу журі щодо оцінювання робіт МАН.

Багато років кафедра підтримує зв’язки й реалізує спільні проекти з Інститутом педагогіки НАПН України, Національним еколого-натуралістичним центром, обласними інститутами післядипломної освіти педагогічних кадрів. 
За вагомі досягнення у своїй професійній діяльності викладачі кафедри мають такі здобутки:

- почесне звання Заслуженого вчителя України присвоєно С.Г. Коберніку.

-   мають звання «Відмінник освіти України»;

- нагороджені грамотами та нагрудними знаками МОН та НАПН України.

- лауреат премії Президента України для молодих учених - О.А. Цуруль.

 

23 червня 2016 року на заключному у цьому навчальному році засіданні Вченої Ради Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова оголосили результати рейтингового оцінювання діяльності факультетів, кафедр та викладачів вишу у 2015/2016 н. р.

У номінації «Краща кафедра» третє місце  здобула

кафедра теорії та методики навчання природничо-географічних дисциплін факультету природничо-географічної освіти та екології (завідувач – професор Сергій Кобернік). 

Відкриті навчальні заняття

Відкриту лекція з методики навчання географії проводить професор Кобернік С.Г.

(травень 2016 р)

Перевірка результатів позааудиторної самостійної роботи

Творчий пошук студентів на лабораторному заняті з МНГ

Виховна робота викладачів кафедри зі студентами у гуртожитку

12 травня 2016 року на базі гуртожитку № 7, де проживають студенти нашого факультету у межах декади чергування викладачів кафедри доцентами Іваха Т.С. та Буяло Т.Є. було проведено виховний захід на тему «Патріотичне виховання школярів у роботі майбутніх учителів предметів освітньої галузі «Природознавство». У заході взяли участь 23 студенти 3-4 курсів. 

Виступає студент з мультимедійною презентацією

Обговорення доповідей

 

Наукова співпраця

Науково-методичний семінар за участю викладачів кафедри

Кафедра зоології (нова)

Деталі

Історія кафедри

Кафедру зоології засновано в 1972 р. Першим її завідувачем був професор І.С.Кучеров (1972-1976 рр.). Згодом, протягом 1974-1987 рр., кафедру очолював доцент В.І. Таращук. За цей час було чимало зроблено для організації матеріальної бази кафедри, її навчальної та науково-дослідної роботи, добору та підготовки викладачів.

                               

Професор Кучеров Ілля                           Доцент Таращук Володимир

Семенович – перший                               Іванович, завідувач кафедри

завідувач кафедри                                              (1976-1987 рр.)

                     (1972-1976 рр.)

З 1987 року діяльністю кафедри керує доктор біологічних наук, професор, академік Української екологічної академії наук і Академії наук вищої школи, Заслужений діяч науки і техніки України В.М. Бровдій, який  надає значної уваги пожвавленню наукової та науково-методичної роботи викладачів і студентів, модернізації навчальних лабораторій, їх поповненню новим обладнанням, підготовці наукових і науково-педагогічних кадрів.

 

Професор Бровдій Василь Михайлович,

завідувач кафедри з 1987 р.

Сьогодні на кафедрі працюють досвідчені вчені і педагоги з спеціальною вищою освітою – кандидати біологічних наук, доценти О.В. Пархоменко, Н.П. Чепурна і Т.М. Настека, кандидат педагогічних наук, доцент І.В. Лапига, кандидат сільськогосподарських наук, доцент О.Т. Лагутенко.

Науковий і навчально-методичний процес кафедри забезпечує кваліфікований допоміжний персонал з вищою освітою у складі завідувача лабораторії Р.В. Німаша, інженера Г.Я. Білінської і лаборанта  А.Г. Різник.

Сьогодні кафедра зоології є провідною серед зоологічних кафедр педагогічних вищих навчальних закладів України, на базі якої щорічно проходять стажування по 2-3 викладачі інших вищих навчальних закладів України.

Викладачі та допоміжний персонал кафедри забезпечують навчання студентів з зоології, еволюційного вчення, біогеографії, історії біології, екології тварин, філогенії тваринного світу, паразитології, інформаційних технологій в географії, біології, туризмі та екології, біологічного захисту рослин, антропології та інших дисциплін. 

Колектив кафедри

 

Нижній ряд – лаборант А.Г. Різник,

доктор біологічних наук, професор В.М. Бровдій,

інженер Г.Я. Білінська,

Верхній ряд - канд. біологічних наук, доцент О.В. Пархоменко,

канд. сільськогосподарських наук, доцент О.Т. Лагутенко,

канд. біологічних наук, доцент Н.П. Чепурна,

канд. біологічних наук Т.М. Настека;

завідувач лабораторії Р.В. Німаш,

канд. педагогічних наук І.В. Лапига.

 

Навчальний процес

 

Перелік навчальних дисциплін кафедри зоології

 1. Зоологія для спеціальностей «Біологія та практична психологія», «Біологія», «Екологія, охорона навколишнього середовища та раціональне природокористування» ОКР «бакалавр».
 2. Ентомологія для спеціальностей «Біологія та практична психологія», «Біологія» ОКР «бакалавр».
 3. Паразитологія для спеціальності «Біологія та практична психологія» ОКР «бакалавр».
 4. Етологія тварин для спеціальності «Біологія» ОКР «бакалавр».
 5. Еволюційне вчення для спеціальності «Біологія» ОКР «магістр».
 6. Філогенія хордових для магістрів спеціальності «Біологія» ОКР «магістр».
 7. Філогенія безхребетних для магістрів спеціальності «Біологія» ОКР «магістр».
 8. Антропологія для спеціальностей «Біологія та практична психологія», «Біологія» ОКР «бакалавр».
 9. Біологічний захист рослин для спеціальності «Біологія» ОКР «бакалавр».
 10. Екологія тварин для спеціальності «Біологія» ОКР «бакалавр».
 11. Історія біології для спеціальності «Біологія» ОКР «бакалавр».
 12. Основи сільського господарства для спеціальності «Біологія та практична психологія» ОКР «бакалавр».
 13. Технологія утримання тварин для спеціальності «Біологія та організація еколого-натуралістичної роботи» ОКР «бакалавр».
 14. Генетика з основами селекції для спеціальності «Біологія та практична психологія» ОКР «бакалавр».
 15. Біогеографія для спеціальностей «Біологія та практична психологія», «Географія», «Екологія, охорона навколишнього середовища та раціональне природокористування» ОКР «бакалавр».
 16. Сучасні інформаційні технології в біології для спеціальності «Біологія та практична психологія», «Біологія» ОКР «бакалавр».

Графік консультацій та індивідуальної роботи із студентами

День тижня

Час

П.І.Б. викладача

Понеділок

14.00 – 17.00

Настека Т.М.

Вівторок

14.00 – 17.00

Пархоменко О.В.

Середа

14.00 – 17.00

Бровдій В.М., Лапига І.В.

Четвер

14.00 – 17.00

Чепурна Н.П.

П’ятниця

14.00 – 17.00

Лагутенко О.Т.

 

Тематика рефератів 

Наукова-і науково-методична робота

Викладачі кафедри проводять плідну науково-дослідну і науково — методичну роботу з актуальної тематики.

Разом із вченими Національної академії наук вони брали участь у розробці комплексної зоологічної програми «Біологічні основи освоєння, охорони і реконструкції тваринного світу».

За останній період колектив кафедри бере участь у розробці наукової проблеми «Зміст, форми, методи і засоби фахової підготовки вчителів біології».

За результатами досліджень, за час існування кафедри, викладачами підготовлено і опубліковано понад 700 наукових та науково-методичних праць, серед яких 8 монографій, 20 навчальних посібників і підручників, понад 20науково-методичних розробок, 19 навчальних програм для вузів і понад 500 наукових статей, матеріалів і тез доповідей на конференціях і семінарах.

Популярністю серед освітян користуються навчальні посібники «Охорона природи» (Бровдій В.М., Гудзь Ю.П., Ільєнко К.П. та ін.), «Біологія. Тварини» (Бровдій В.М., Рогоча Л.Г.), «Екологічні проблеми України» (В.М. Бровдій, Гаца О.О.), «Екологія людини» (Бровдій В.М. із співавт.), «Енергетичні закони екології» (Бровдій В.М., Гаца О.О.), «Закони екології (соціально-економічні, геофізичні і геохімічні)», «Біологічний захист рослин» (Бровдій В.М, Гулий В.В., Федоренко В.П.),  «Закони екології» (В.М. Бровдій, Гаца О.О.), підручник «Еволюційне вчення», «Зоологія» (Пархоменко О.В. із співавторами). Професор Бровдій В.М. є автором статей до другого (1994) і третього (2009) видань «Червона книга України. Тваринний світ».

На кафедрі виконано ряд держбюджетних тем з проблем охорони тваринного світу, тему з пріоритетних наукових досліджень за тематикою ЮНЕСКО «Екологічна освіта шкільної та вузівської молоді», «Природно-ресурсний потенціал земної кори і біосфери», «Закономірності функціонування біологічних систем». Завершено роботу з вивчення законів екології – основи для складання текстів навчальних програм, підручників, посібників та методичних розробок з екології і основ природокористування для вищих закладів освіти і загальноосвітніх шкіл. За дорученням МОН України, у складі творчого колективу, члени кафедри взяли участь в розробці концепції екологічної освіти в Україні.

Кафедра є базою для підготовки до видання журналу «Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 20. Біологія», відповідальним редактором якого є професор Бровдій В.М.

Членами кафедри, зокрема професором В.М. Бровдієм і доцентом О.В. Пархоменком, виконано плідну науково-дослідну роботу на території санаторію «Червона калина» Рівненської області. В результаті досліджень вперше складено кадастр тваринного і рослинного світу цієї території (приблизно 500 видів), що слугуватиме науковою основою для надання їй статусу «Дендропарку».

При кафедрі зоології існує зоологічний музей, на базі якого є лабораторія з виготовлення наочних посібників та експонатів для музею і забезпечення навчального процесу в інституті і школах. Завданням лабораторії є виготовлення наочних посібників для експозицій у вітринах музею: колекцій різних груп безхребетних (найпростіших, кишковопорожнинних, губок, молюсків, паразитичних і вільноживучих червів, павуків, кліщів, комах), колекцій та опудал хребетних (риб, амфібій, плазунів, птахів, ссавців), організація та проведення занять та екскурсій з зоології. Особливої уваги лабораторія надає підготовці вітрин стосовно рідкісних та зникаючих видів тварин фауни України.

Завершальним етапом вивчення теоретичних дисциплін з зоології є навчально-польові практики студентів, під час яких вони вивчають видовий склад, поширення, способи життя, динаміку чисельності тварин, їх місце та роль в біоценозах і практичній діяльності людини.

Науково-дослідна робота студентів

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

При кафедрі працює зоологічний гурток, яким керує завідувач кафедри, професор В.М. Бровдій та 5 проблемних груп, які досліджують видовий склад, способи життя, географічне поширення безхребетних і хребетних тварин, їх роль в біоценозах і практичній діяльності людини, проблеми екологічної освіти шкільної та студентської молоді, а також інформаційні технології в біології. Проблемними групами керують досвідчені науковці – викладачі кафедри.

Теми (проблеми), які розробляються в гуртках, проблемних групах:

 • Зоологія безхребетних, екологія, біологічний захист рослин, еволюція організмів, антропологія
 • Прикладна ентомологія та зоологія безхребетних тварин
 • Зоологія безхребетних, прикладна ентомологія та зоологія хордових
 • Генетичні основи селекції, вдосконалення технологій вирощування сільськогосподарських культур, технології утримання тварин
 • Збереження біорізноманіття та інтродукція, флора та фауна України
 • Інформаційні системи і технології в біології, географії, туризмі та екології

Науковий керівник: професор Бровдій В.М.

Науковий керівник: доцент Чепурна Н.П.

Науковий керівник: доцент Пархоменко О.В.

Науковий керівник: доцентЛагутенко О.Т.

Науковий керівник: доцент Настека Т.М.

Науковий керівник: доцент Лапига І.В.

Навчально-виховна робота

Кафедра здійснює навчальний процес відповідно завдань, визначених Законом України про освіту, рішень Міністерства освіти і науки, ректорату, вчених рад університету та інституту. Викладачі та допоміжний персонал кафедри забезпечують навчання студентів з зоології, екології, еволюційного вчення, біогеографії, антропології, історії біології, біологічного захисту рослин, філогенії тваринного світу в Інституті природничо-географічної освіти та екології. Лекційні та лабораторні заняття забезпечені унаочненями, кінофільмами, слайдами, ілюстративними матеріалами.

Професор Бровдій В.М. читає лекцію з еволюційної теорії.

Доцент Пархоменко О.В. читає лекцію з зоології.

Доцент Чепурна Н.П. проводить практичне заняття з зоології.

На державному екзамені з біології.

Поряд із впровадженням системи неперервної фахової підготовки студентів, кафедра вдосконалює і втілює в навчальний процес кредитно-модульну систему оцінки знань студентів. Відповідно до її вимог, оновлені нормативні, робочі та варіативні навчальні програми з усіх дисциплін, які забезпечує кафедра. За редакцією проф. Бровдія В.М. в інституті опубліковано навчально-методичний комплекс навчальних програм з біологічних дисциплін освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» і «магістр».

На аудиторних і позааудиторних заняттях викладачі прививають студентам почуття любові до природи, знання закономірностей її розвитку, бережливого ставлення до живого, формують науковий світогляд сучасного біолога. Цьому сприяють навчально-польові практики безпосередньо в природі, зокрема в Карпатах і в околицях        м. Лубни Полтавської області, на яких студенти мають можливість безпосередньо спілкуватись з Природою, пізнавати її таємниці, надихатись її красою і неповторністю, пройнятись турботою про збереження її цілісності..

Доцент Лапига І.В. проводить практичне заняття з інформаційних технологій в біології.

Доцент кафедри Настека Т.М. із студентами на практичному занятті з біогеографії.

Навчально-польова практика

З ініціативи проф. Бровдія В.М., при сприянні ректорату та дирекції інституту з 2011 р., студенти спеціальностей «Біологія», «Екологія», «Географія»і «Туризм» проходять виїздну навчально-польову практику.

Інститут природничо-географічної освіти та екології має 2 бази для навчально-польової практики студентів: в Карпатах (Закарпатська область, Міжгірський район, с.Колочава, навчально-оздоровча база «Синевир») і в околиці м.Лубни Полтавської області (база відпочинку «Сула»).

В період навчально-польових практик з зоології студенти вчаться визначати тварин, вести наукові щоденники спостережень за ними, накопичувати матеріал для написання курсових, дипломних і магістерських наукових робіт.

На навчально-польовій практиці з зоології безхребетних студенти вивчають видовий склад та способи життя членистоногих (кліщів, павуків і комах), молюсків, червів, кишковопорожнинних та інших організмів, що населяють лісові, лучні, водні екосистеми, а також агроценози (поле, сад, парк тощо). Особлива увага надається видам Червоної книги України, шкідникам сільськогосподарських, лісових і декоративних культур та заходам боротьби з ними.

На базі Національного природного парку «Синевір» студенти знайомляться з представниками фауни безхребетних гірських районів Карпат, гірських луків, хвойних та мішаних лісів, узлісь та полонин. Студентами під керівництвом викладачів вперше розпочато вивчення безхребетних карпатських водойм, а також представників наземних павукоподібних.

В період проходження навчально-польової практики з зоології  (керівники – доценти Пархоменко О.В. та Чепурна Н.П.) студенти вивчають представників класів птахів, амфібій, плазунів, риб і ссавців в районі бази «Лубни» Полтавської області. Особлива увага надається рідкісним і зникаючим видам фауни України, які потребують особливої охорони, способам життя представників різних груп хребетних, вмінню спостерігати за тваринами, вести щоденники про особливості їх життя та поведінки, прививати любов до природи та інтерес до пізнання тварин.

Доцент Пархоменко О.В. із студентами в Карпатах (Закарпатська область, Міжгірський район, с.Колочава, навчально-оздоровча база «Синевир»).

Поглибити знання про географічний розподіл живих організмів у біосфері та оволодіти практичними навичками щодо здійснення біегеографічних досліджень дозволяє навчально-польова практика з біогеографії (керівник – доцент Настека Т.М.). Під час практики значна увага надається питанням пристосувань тварин та рослин до життя в певних екологічних умовах.

Доцент Настека Т.М. із студентами на маршруті проводять біогеографічне дослідження заплавних луків (річка Сула, околиці м.Лубни Полтавської області).

Навчально-польова практика з основ сільського господарства (керівник – доцент Лагутенко О.Т.) передбачає поглиблення теоретичних знань та оволодіння практичними навичками щодо здійснення польових спостережень за населенням агроценозів. Під час практики студенти навчаються планувати заходи по догляду за посівами як складової частини технології вирощування культурних рослин, а також ознайомлюються з технологіями утримання свійських тварин в умовах фермерських господарств.

Доцент Лагутенко О.Т. із групою студентів-біологів у дендропарку на Дослідній станції лікарських рослин Інституту агроекології і природокористування НААН України (Полтавська обл., Лубенський р-н, с. Березоточа).

Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів

 

При кафедрі відкрито аспірантуру. Протягом 1988-2015 рр. на кафедрі підготували і захистили кандидатські дисертації 10 колишніх аспірантів, які працюють у вищих навчальних закладах та наукових установах України.

Аспірантами кафедри були Ю.П. Шапран (колишній декан, а сьогодні доктор наук, професор кафедри біології Переяслав-Хмельницького педагогічного університету імені Г. Сковороди), О.Ю. Мателешко і    В.Ю. Крочко (доценти кафедри зоології Ужгородського національного університету), О.В. Пархоменко (доцент нашої кафедри),                       С.С. Подобівський (доцент кафедри ботаніки та зоології Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка), Н.Я. Кравець (старший викладач кафедри біології Тернопільського медичного університету), О.Ю. Руда (доцент кафедри біології Київського національного медичного університету імені Богомольця)

В 2003 р. кандидатську дисертацію захистила інженер кафедри зоології О.І. Лашкова.

Доцент кафедри О.Я. Пилипчук захистив докторську дисертацію (сьогодні очолює кафедру екології Київського державного інституту залізничного транспорту).

Професор В.М. Бровдій був науковим консультантом докторської дисертації тодішнього доцента М.М. Сидорович (зараз професор) Херсонського державного університету.

Звязки із закладами освіти і науковими установами

Кафедра підтримує тісні зв'язки з університетами і науковими закладами України та близького зарубіжжя. За дорученням МОН України професор Бровдій В.М. часто залучається до роботи експертних комісій з акредитації вищих навчальних закладів України.На базі кафедри щорічно проходять стажування викладачі біологічних кафедр вищих навчальних закладів нашої держави.

Завідувач кафедри, професор Бровдій В.М. протягом ряду років був головою методичної комісії з біології МОН України, членом експертної ради ВАК України з біології та екології, членом науково-методичної ради з екології МОН України, членом кваліфікаційної Вченої ради Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, членом Національної комісії з питань Червоної книги України, науковим консультантом Верховної Ради України з екополітики, часто виступає з лекціями з актуальних проблем біології та екології перед студентами та викладачами Житомирського університету ім. І.Я. Франка, Переяслав-Хмельницького педуніверситету ім. Г. Сковороди, приймає екзамени з екології у аспірантів Тернопільського педагогічного університету ім. В. Гнатюка, виконує функції голови ДЕК в Ужгородському національному університеті, Переяслав-Хмельницькому педагогічному університеті тощо.

Професор Бровдій В.М. – офіційний опонент з докторської дисертації С.Горба в Інституті зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України

 

Професор Бровдій В.М. серед керівників секції Всеукраїнської студентської конференції в Європейському університеті (м. Київ, в 2003 р.)

Кафедра підтримує наукові контакти шляхом обміну літературними джерелами з науковцями близько 20 країн близького і далекого зарубіжжя, зокрема США, Франції, Німеччини, Великої Британії, Канади, Японії, Угорщини, Болгарії, Чехії, Росії, Молдови, республіки Беларусь та ін.

Викладачі кафедри беруть участь як члени оргкомітетів та доповідачів на міжнародних з'їздах, симпозіумах в Росії, Польщі, Угорщині, Словаччині та інших країнах.

Зоологічний музей

Зусиллями викладачів та допоміжного персоналу кафедри в 2003 році в університеті засновано зоологічний музей.

Значна заслуга в його підготовці, оформленні виставкової частини належить тодійшній завідувачці лабораторії кафедри Л.Г.Рогочій, переважна більшість експонатів виготовлена нею особисто.

Музей носить навчальний, освітницький характер. Його експозиційна частина охоплює всі основні розділи зоології: найпростіші, кишковопорожнинні, губки, молюски, черви, членистоногі, голкошкірі, амфібії, рептилії, птахи, ссавці, а також зразки викопних тварин фауни України.

Завідувачка лабораторії кафедри зоології Л.Г.Рогоча (2002-2012 рр.)

Оригінальний матеріал щодо представників тих чи інших груп царства тварин в музеї доповнюється художніми ілюстраціями умов існування організмів.

Звичайно, сьогодні зоологічний музей університету відображає лише перший, початковий етап його діяльності. Згодом він поповнюватиметься все новими й новими експозиціями і фондовими і служитиме базою для наукової, науково-методичної підготовки майбутніх вчителів в галузі біології та популяризації зоологічних знань серед студентів, школярів та широких верств населення.

Гніздо сороки, виготовлене з дроту (окол. м. Києва, "Татарка", 2002 р.)

Музей налічує близько однієї тисячі унікальних експонатів, а для потреб кафедри виготовлено близько 100 унаочнень для лекцій та лабораторних занять.

Сьогодні поповнення музейної колекції здійснює завідувач лабораторії Німаш Р.В., який виготовив ряд експонатів.  

Завідувач лабораторії кафедри зоології Р.В.Німаш (з 2014 р.)

 

 

 

Результати олімпіад з хімії та біології

Деталі

Вітаємо

студента 2 курсу 21 Х групи, який посів III місце на II етапі Всеукраїнської олімпіади з хімії.

студентку магістратури 5МБП групи Бричку Наталію, яка отримала диплом за краще виконання завданя практичного туру з зоології на II етапі Всеукраїнської олімпіади з біології.

ВІТАЄМО ЗІ СВЯТАМИ!

Деталі

ДЕБЮТ ПЕРШОКУРСНИКА!

Деталі

ЗАПРОШУЄМО ВСІХ НА ЩОРІЧНИЙ ДЕБЮТ ПЕРШОКУРНИКА!!!

ЗАХІД ВІДБУДЕТЬСЯ 29.10.2015 О 15.00 В АКТОВОМУ ЗАЛІ ЦК!

ЧЕКАЄМО НА ВАС!

Об'єкти співпраці виховання студентства

Деталі

Пересувний пункт допомоги біженцям із зони АТО.

Центральний ЖД вокзал

м. Києва

Всеукраїнські акції на Майдані Незалежності «Запали свічку нашим Героям».

«День пам’яті небесної сотні»

Київський міський Палац дітей та юнацтва.

Відділ розвитку позашкільної освіти

Мазепи, 13

Київський військовий госпіталь

Госпітальна, 18

Заняття МНС України.

Курси первинної невідкладної допомоги Червоний Хрест.

На базі Інституту природничо-географічної освіти та екології НПУ імені М.П. Драгоманова

Київський міський центр у справах дітей, сімї та молоді

Довженка, 3

Кримінальна міліція у справах дітей м. Києва.

Приймальник-розподільник системи МВС.

Бондарський провулок, 14.

Український міський центр лікування СНІДу

Відпочинку, 11.

«Маріїна школа» Відпочинку,18

Служба Милосердя

НПУ імені М.П. Драгоманова

Соціальна служба для сім’ї, дітей та молоді Оболонського, Дарницького і Святошинського районів

«Центр здоров’я сім’ї»

Лариси Руденко, 3

Дружня клініка для молоді

Шевченківського району.

Володимирська, 44.

Голосіївського району

Доповідь була відзначена I місцем

Деталі

Доповідь студента спеціальності "Біологія - соціальна педагогіка" Зелюнко Костянтина на конференції "Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції", що проходила у Європейському університеті у квітні 2013 року.

Доповідь була відзначена I місцем.

Науковий керівник доцент кафедри педагогіки і психології Сидоренко О.Б.

Більше статей...

 1. Освітні послуги
   

Розклад  

   

GTranslate  

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
   

Хто на сайті?  

На сайті один гість та відсутні користувачі

   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ